Bedriftsvekst.no

Branding

La Bedriftsvekst AS håndtere brandingen din

Ansatte

Bedriftens ansatte er den viktigste ressursen for alle selskaper. Når bedrifter henvender seg til kunder, er det menneske de møter, ikke bare på telefon eller i møter, men også i sosiale medier. Stort sett handler kunder av menneske de har kontakt med, og ikke av bedriften, av den grunn er det viktig å fremheve de ansattes egenskaper så bra at de kan stå i fare å bli rekruttert av andre selskaper! Derfor er det viktig å skape en profil som de ansatte kan føle seg hjemme i, at de føler en tilhørighet; både faglig, men også for egen integritet.

Bedriften

Det er viktig at bedriftens profil gjenspeiler hva som selges av produkter/tjenester. Hvordan bedriften blir gjenkjent er en viktig faktor. Derfor er det viktig at hjemmesiden, landingssiden, og webbutikken har et kjent gjennomgangstema, slik at kunden kjenner seg igjen, uansett hvilken nettside de er på. Dette gjelder også i sosiale medier. Gjenkjennelse trygger kunden, og kan skape en god relasjon mellom bedriften og kundene. De fleste handler på følelser, derfor er det viktig at kunden oppfatter og forstår sammenhengen mellom nettsidene og at profilen samsvarer med markedet.

Produkt/Tjeneste (p/t)

Sammenfaller produktet/tjenesten(p/t) med profilen bedriften fremstår i? Det viktige er at p/t gjenspeiler det markedet man ønsker å selge p/t i eller til. Feil profil i forhold til det markedet man henvender seg til, kan føre til at kundene ikke legger merke til bedriftens p/t, uansett hvor bra de måtte være.

 

Med vår branding ekspertise kombinert med fremragende hjemmeside og godt innhold kan vi garantere optimalt resultat.

Den visuelle helhet

Branding for startups

Et positivt omdømme

Et konsept som preger hvordan folk oppfatter bedriften

Ha en sterk og unik identitet

 
  1. Vet du hva målgruppen tenker om bedriften din? Gir du kundene en god opplevelse? Hvordan er kommunikasjonen mellom bedriften og kunden? Er bedriften engasjert i lokal-samfunnet? Deler dere de positive tilbakemeldingene?

  2. Vet dere om kundene føler seg koblet til bedriften? En måte å finne ut av dette er gjennom en kundeundersøkelse. Det kan også være nyttig å se på hvor ofte kundene kommer tilbake til bedriften, og levetiden til kunden- hvor lenge kundene er kunder. Dette kan gi bedriften et inntrykk av hvor godt kundene føler seg koblet til bedriften og dens produkter og tjenester.

  3. Fokuser på kvalitet, innovasjon og nyskapning og stå i den formen for branding dere har valgt. Vær tydelig på hva dere står for og hvordan dere ønsker å bli oppfattet. Bedriften bør også sørge for å ha et konsekvent budskap både online og offline, og sørge for at alle ansatte kjenner bedriftens identitet. Dette kan gjøres ved å ha en klar og tydelig retningslinje for hvordan bedriften skal fremstilles overfor eksterne aktører.