Bedriftsvekst.no

Branding

Branding - den visuelle helhet!

La Bedriftsvekst hjelpe deg med branding
Ansatte

Bedriftens ansatte er den viktigste ressursen for alle selskaper. Når en bedriften henvender seg til kunder, er det mennesker de møter og har kontakt med – det er ikke bedriften. Ikke bare på telefon, eller i møter, men også i sosiale medier. Stort sett handler mennesker av mennesker, og ikke bedriften. Derfor er det viktig å fremheve de ansattes egenskaper så bra at de kan stå i fare for å bli rekruttert  av andre selskaper! Da må du gi den ansatte en grunn til å bli. Da hjelper det å skape en profil som de ansatte kan føle seg hjemme i, at de føler at de har en tilhørlighet i bedriften; både faglig, men også for egen integritet.

Bedriften

Det er viktig at bedriftens profil gjenspeiler hva som selges av produkter/tjenester. Hvordan bedriften blir gjenkjent er en viktig faktor. Derfor er det viktig at hjemmesiden, landingssiden, og nettbutikken har et kjent gjennomgangstema – slik at kunden kjenner seg igjen uansett hvilken side de er på.  Dette gjelder også sosiale medie. Gjenkjennelse trygger kunden, og kan skape en god relasjon mellom bedriften og kundene. Mange kunder handler på følelser, derfor er det viktig at kunden oppfatter og forstår sammenhengen mellom nettsidene og at profilen samsvarer med markedet. 

Produktet/tjenesten

Samfaller produktet/tjenesten (p/t) med profilen bedriften fremstår i? Det viktigste er at p/t gjenspeiler det markedet bedriften skal selge til. Feil profil i forhold til markedet kan føre til at kundene ikke legger merke til p/t – uansett hvor bra det måtte være. 

Ønske om god kommunikasjon og en tydelig branding

Den viktigste fordelen du får av å benytte deg av Bedriftsvekst AS er vår oppriktige ønske om å skape god kommunikasjon både internt i bedriften og ut mot kundene dine. En helhetlig og riktig branding gir en trygghet både for kundene dine og de ansatte.

“Branding er hjertet i alle bedrifter” ❤️ 

 

Med vår marketing ekspertise kombinert med mange års erfaring av branding av ulike bedrifter, kan vi garantere optimale resultater.

Start video

Branding - den visuelle helhet